Gerrard chào đón tiền đạo và người đàn ông của mình!

0
Đây là những gì Steven Gerrard nói với báo chí: "Carroll đã ngày càng tốt hơn trong đào tạo và anh ấy là người đàn ông của chúng tôi ...

Liverpool - Thống kê toàn thời gian Brighton!

0
Đây là báo cáo toàn thời gian từ trò chơi Liverpool FC - Brighton! Bạn nghĩ gì về trò chơi?